Category:點心材料(乾貨)

文樂園 > Food Menu > 點心材料(乾貨)

湯餃皮

SKU: DSS0012-0 包裝規格: 600 克 / 包 包裝單位: 包

特大白皮

SKU: DSS0005-0 包裝規格: 100張 / 包 包裝單位: 包

特大王皮

SKU: DSS0004-0 包裝規格: 100張 / 包 包裝單位: 包

錦鹵皮

SKU: DSS0021-0 包裝規格: 600 克 / 包 包裝單位: 包

蛋散皮

SKU: DSS0020-0 包裝規格: 600 克 / 包 包裝單位: 包

上海雲吞皮

SKU: DSS0018-0 包裝規格: 600 克 / 包 包裝單位: 斤

上海白圓皮 (餃子皮)

SKU: DSS0017-0 包裝規格: 600 克 / 包 包裝單位: 斤

上海白方皮

SKU: DSS0016-0 包裝規格: 600 克 / 包 包裝單位: 斤

第一家春卷皮(7吋半)

SKU: 名稱: 包裝規格: 包裝單位: DSS0009-1 第一家春卷皮(7吋半) 50張 /包丶20包 /箱 包 DSS0009-2 第一家春卷皮(7吋半) 50張 /包丶20包 /箱 箱

麼麼皮

SKU: DSS0022-0 包裝規格: 100 張 / 包 包裝單位: 件

zh_HK香港中文
en_GBEnglish (UK) zh_HK香港中文