Category:急凍製成食品

文樂園 > Food Menu > 急凍製成食品

鮮肉小籠包

SKU: FPF0012-0 包裝規格: 30克 /個; 1500克x7袋x1箱 包裝單位: 箱

素菜春卷

SKU: FPF0015-0 包裝規格: 17克 /件 ; 12條x24包x1箱 包裝單位: 箱

細湯丸

SKU: FPF0001-0 包裝規格: 24粒 /盒 包裝單位: 包

芝麻小圓子

SKU: FPF0010-0 包裝規格: 3 公斤x1箱 包裝單位: 箱

大湯丸

SKU: FPF0002-0 包裝規格: 9粒 /盒 包裝單位: 包

珍珠湯丸

SKU: FPF0003-0 包裝規格: 24粒 /盒; 需於2個工作天前落單 包裝單位: 箱

花生湯丸

SKU: FPF0004-0 包裝規格: 24粒 /盒 包裝單位: 包

寧波黑糯芝麻湯圓

SKU: FPF0005-0 包裝規格: 12克 /粒;2500克x4袋x1箱 包裝單位: 箱

寧波白糯芝麻湯圓

SKU: FPF0006-0 包裝規格: 12克 /粒;2500克x4袋x1箱 包裝單位: 箱

麻蓉花生湯圓

SKU: FPF0007-0 包裝規格: 12克 /粒;2500克x4袋x1箱 包裝單位: 箱

zh_HK香港中文
en_GBEnglish (UK) zh_HK香港中文